Oranje Boven Boot Marathon

17 september 2005

OPENING KERMISWEEK

DE SPELREGELS

 

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

 

 

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen geparkeerd worden op beperkte parkeerruimte van de ijsbaan, maar bij voorkeur in de botenbuurt buiten het parcours. De Botenbuurt is het eenvoudigst te bereiken via de van Alkemadelaan, afslag Dotterbloem. Er is voldoende parkeerruimte in de (Onkruid-)wijk ten noorden van de ijsbaan en aan de Watergang tussen Dotterbloem en Botter. Tip: bestudeer de plattegrond op de website.

-De kleedkamers en toiletten bevinden zich in het clubhuis van de ijsbaan. De start-finish-wissel locatie is gelegen aan de Grundel, bij de zij-ingang van de ijsbaan. De IJsbaan is op de wedstrijddag dus per fiets of te voet te bereiken via de Grundel. Tip: bestudeer de plattegrond op de website.

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Kleding kan worden afgegeven. Bij aankomst dient men zich te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Ieder estafette team ontvangt een sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

-Het parcours is niet geheel autovrij en voert grotendeels door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op de grond van oranje markeringen voorzien en zoveel mogelijk met lint aangegeven. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen.

- Het parcours bestaat uit 20 ronden waarvan alleen de eerste ronde zal afwijken van de volgende 19 ronden.
Eerste ronde: Men loopt vanaf de start aan de Grundel één kortere ronde (ca 1300 meter). Bij de start gaan de marathonners en de eerste estafettelopers (degeen met de sjerp om) voorop. De overige estafetteslopers starten hier direct achteraan en volbrengen ook de verkorte ronde, waarna zij naar de wissellocatie gaan in afwachting van de eerste wissel. De eerste estafetteloper met sjerp loopt dus na de eerste korte ronde direct door voor de tweede (volle) ronde. Na deze rond begint het wisselen.
De laatste ronde zal door alle estafette lopers gezamenlijk gebeuren en omvat de hele ronde. Bestudeer de plattegrondkaart die wordt verstrekt, op de website staat of ter plaatse is opgehangen vooraf goed.

-Bij het lopen van de laatste ronde krijgt iedere loper (dus ook alle estafette-lopers) een item mee waaraan het publiek kan zien dat de laatste ronde wordt afgelegd. Tip: bedank het publiek dat jullie 20 ronden heeft aangemoedigd.

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 10:50 uur. De start is klokslag 11:00 uur. Houd hier rekening mee. Geadviseerd wordt om de estafetteloper die gaat doorlopen na de eerste korte ronde, vooraan te laten starten. Er zal dan ook in twee vakken gestart worden, met in het voorste vak de marathonners en de 1e estafetteloper van het team en in het achterste vak de overige estafettelopers.

-De subnummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn willekeurig en dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de eerste en laatste ronden, die gezamenlijk moeten worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen lokatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Men finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke foto.

-De verzorgingspost is gelegen na de finish en is bij voorrang beschikbaar voor de marathonlopers. De estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de kleedlokatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden tijdens de rust. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit is bestemd voor de marathonners. Eigen drank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze uit te reiken of apart te zetten. Men dient deze zelf te merken.

-De wissellocatie is ook gelegen op enige afstand na de finish. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en niet bij de finish. Dit om het rondetellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers, die ter hoogte van de wisselplaats een eigen loopbaan hebben.

-ZEER BELANGRIJK: Zorg dat bij het passeren van de rondetellers aan de finish je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld.

-Bij de kleedlocatie is douche gelegenheid. Bij de wissellocatie zijn consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht door Nancy Haanappel, huismanager van het Ronald McDonald huis te Leiden.

Heb je nog vragen: graag per email: j.c.p.vesseur@hccnet.nl of telefonisch 071-3315606.