DE ONE EN ONLY 2016
MARATHON EN ESTAFETTE-MARATHON
De spelregels van onze marathon


AANMELDING

ESTAFETTE

KLEEKKAMERS

PARCOURS

PARKEREN

PRIJZEN

VERZORGING

VOORWAARDEN

WISSELLOCATIE

ZEER BELANGRIJKBelangrijke informatie voor de deelnemers:


PARKEREN
In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen niet op het parcours worden geparkeerd. Wel kan geparkeerd worden op het terrein Meerkreuk/Bona in de hier aangrenzende woonwijk. Fietsen stallen in de daartoe aangewezen fietsenstalling, achter de podiumwagen. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.


AANMELDEN DEELNEMERS
Wij verzoeken iedereen tijdig (uur van tevoren) aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van sub nummers (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat iedere loper het juiste sub nummer krijgt. Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de actieve loper op het parcours.


KLEEDRUIMTE EN TASSEN
De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte bij de locatie. Deze ruimte staat niet onder toezicht. Laat hier echter geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording.


ESTAFETTE TEAMS
De sub nummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn persoonlijk maar dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Tijdens deze ronde is men voor het publiek herkenbaar aan “het laatste ronde item” dat het team meedraagt (dit item is beschikbaar gesteld door ….). Men finisht dus met het hele team tegelijk. De laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finishfoto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken. Kom daarom ruim op tijd zodat jullie omgekleed met het hele team vooraf op de foto kunnen. Ons advies is om je vóór 11 uur aan te melden.


PARCOURS
Het parcours is dit jaar geheel autovrij maar voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels het looppad. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op veel plaatsen met linten aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan de rechterzijde en haal links in. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 17 ronden van 2482 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte.
Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, d.w.z. uiterlijk 11:50 uur.De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee. De maximum tijd van de wedstrijd is 5 uur. Om 17.00 is het einde wedstrijd en zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

WAARSCHUWING GEVAAR! GEVAAR! GEVAAR!
Het parcours kent enkele zeer smalle passages (naar en vanaf de Plantage en ook vlak langs het water) waar het mogelijk glad is, waar de ondergrond niet egaal is en je scherpe bochten moet nemen. Ook moet je over een bruggetje waarbij enkele traptreden moeten worden genomen. Wees op deze stukken voorzichtig en haal niet in als het niet veilig is. Er zijn zat stukken waar volop gegaan kan worden, dus plan dit goed en doceer je snelheid op plaatsen waar dit zonder gevaar kan. De voorfietser zal ook de passage naar van vanaf de Plantage niet mee kunnen fietsen.


VERZORGINGSPOST
De verzorgingspost is gelegen vóór de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellocatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit zijn bestemd voor de marathonlopers. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er mogelijk nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden.


WISSELLOCATIE
De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand vóór de finish aan de linkerkant van de weg. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het wisselvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.


ZEER BELANRIJK
Zorg dat bij het passeren van de ronde-telwagen dat je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen tijd om gegevens over het aantal gelopen ronden tussentijds door te geven.


PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de drie snelste dames marathon, de drie snelste heren marathon, de drie snelste estafette-teams en de drie mooist verklede teams. De prijsuitreikingwordt ter plaatse rond 17 uur direct na afloop verricht door ??.
Om in aanmerking te komen voor de Estafette snelheidsprijs moet het team met alle lopers finishen. Valt een loper uit dan kan men uiteraard doorlopen en met drie finishen. Dat team komt dan echter niet in aanmerking voor één van de drie prijzen die beschikbaar zijn voor de drie snelste (complete) teams. Elk team dat met meer of minder dan vier lopers deelneemt en finisht valt ook buiten deze prijzen. Incompleet gestarte of gefinishte teams worden wel in de eindstand opgenomen.


VOORWAARDEN DEELNAME
Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar en ouder. Jongere deelnemers verwijzen wij naar onze Oranjeloop van maandag 19 september. Zie de website van Plantaris in de rechterkolom van de front pagina. Voor het alcoholbeleid verwijzen wij naar de  website van het ORANJE COMITE, waarop het volgende is te lezen: Tijdens de Oranjefeesten moet je minimaal 18 jaar oud zijn voor het kopen en drinken van alcohol. De Gemeente, Politie, Horeca en Oranjecomité hanteren ook dit jaar weer de Kermis Identificatiebandjes. Ben je 18 of heb je een ‘jonge look’? Door het dragen van het bandje is eenmalige identificatie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij de Horeca en DOSR. Het Alcohol Preventie Team zal dit jaar tijdens de Oranjefeesten zeer streng controleren op alcoholgebruik onder minderjarigen. Hier zal ook worden gecontroleerd op het nuttigen van alcohol op de fiets.

http://oranjecomitealkemade.nl/informatie/goed-om-te-weten/

Heb je nog vragen: graag per email: webmaster@oneenonly.nl

 


ik kijk er nu al naar uit!

Klik om weer naar boven te gaan

LINKS:
Sponsors en Sportvrienden

  Plantaris Website


  Onze hoofdsponsor


Onze evenementsponsor

Braassemloop Onderdeel van Zorg en Zekerheid

Ons nieuwe goede doel dit jaar

Wij lopen ook voor het goede doel

De kermisweek wordt georganiseerd door het Oranjecomité Juliana

email de webmaster