De One en Only HOL van BAL naar BOL

SPECIAL

HOL VAN

kerst BAL

door De Bloemen NAAR

olie BOL

DE SPELREGELS

Winterspecial ter ere van de 3e lustrum marathon

 

AANMELDING

ESTAFETTE

KLEEDKAMERS

PARCOURS

PARKEREN

PRIJS

VERZORGING

VOORWAARDEN

WISSELLOCATIE

STEMPELPOSTBelangrijke informatie voor de deelnemers:


PARKEREN
In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen niet op het parcours worden geparkeerd. Wel kan geparkeerd worden op het parkeerterrein DOSR. Fietsen stallen in de daartoe aangewezen fietsenstalling. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.


AANMELDEN DEELNEMERS
Wij verzoeken iedereen tijdig (uur van tevoren) aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van sub nummers (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat iedere loper het juiste sub nummer krijgt. Ieder estafette team ontvangt een stempelkaart aan een keycord die gedragen moet worden door de actieve loper op het parcours.


KLEEDRUIMTE EN TASSEN
De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte bij de start en finish. Deze ruimte staat niet onder toezicht. Laat hier echter geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording. Advies berg je spullen, kleding op in een sporttas.


ESTAFETTE TEAMS
De sub nummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn persoonlijk maar dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Tijdens deze ronde is men voor het publiek herkenbaar aan “het laatste ronde item” dat het team meedraagt. Men finisht dus met het hele team tegelijk. De laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga na de finish direct door naar de fotoshoot en wij zorgen voor een leuke teamfoto.  Ons advies is om je vóór 15:15 uur aan te melden.


PARCOURS
Het parcours is dit jaar grotendeels autovrij (maar niet fietsvrij) maar voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het looppad. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op veel plaatsen met linten aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan de linkerzijde en haal rechts in. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 15 ronden van 2813 meter. Het is bij deze special geen wedstijd. Enkel de eindtijd wordt opgenomen en gepubliceerd. De koploper van de marathon en/of estafette wordt door een fietser begeleid.
Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, d.w.z. uiterlijk 15:50 uur. De start is klokslag 16:00 uur. Houd hier rekening mee. De maximum tijd van de wedstrijd is 5 uur. Om 21.00 is het einde wedstrijd en zal het evenement afgesloten worden.

WAARSCHUWING GEVAAR! GEVAAR! GEVAAR!
Het parcours kent enkele smalle passages met keerspunten, waar het mogelijk glad is, door de weersomstandigheden. Ook kan het minder goed verlicht zijn op bepaalde stukken van het parcours. Wees op deze stukken voorzichtig en haal niet in als het niet veilig is. Er zijn voldoende stukken waar voluit gegaan kan worden, dus plan dit goed en doceer je snelheid op plaatsen waar dit zonder gevaar kan.


VERZORGINGSPOST
De verzorgingspost is gelegen bij de wissellocatie. Er is in de hal een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes zijn enkel bestemd voor de marathonlopers. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er mogelijk nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden.

Speciaal deze keer: wij zullen er voor zorgen dat u niets te kort komt. Deze keer geen fruit maar veel verrassingen. U zult het zien.


WISSELLOCATIE
De wissellocatie is ook in de hal van Boel de Boule op geringe afstand na de stempelpost aan de rechterkant van de loopbaan. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en niet bij de finish. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de stempelkaart, nadat deze is afgestempeld. Indien de wissel niet tijdig in het wisselvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.


STEMPELPOST
De rondetijden worden niet vastgelegd. Na elke ronde moet eerst een stempel/knip gehaald worden bij de stempelpost. Op de kaart kun je zelf zien hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde ingaat. Bij het ingaan van de laatste ronde loopt het hele team mee. Geef aan dat je de laatste ronde ingaat, dan zorgen wij dat u een laatste ronde item meekrijg waarmee u zeker herkenbaar zult zijn.

De tijd van de finish van de laatste ronde wordt wel vastgelegd.


PRIJS
Er zijn geen prijzen voor de snelste teams. De nadruk van de special ligt op deelnemen en genieten van het hardlopen. Wel is er een prijs voor het best verklede of verlichte team of loper. De prijsuitreiking wordt ter plaatse, rond 21 uur, direct na afloop verricht.

VOORWAARDEN DEELNAME
Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie (LV Plantaris) stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van december in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar en ouder. Wij houden toezicht op het alcoholbeleid, dus geen alcohol aan jongeren onder 18.

 

Heb je nog vragen: graag per email: webmaster@oneenonly.nl

 


ik kijk er nu al naar uit!

Klik op de knop om weer naar boven te gaan

 

LINKS:
Sponsors en Sportvrienden

Bezoek de website van plantaris

  Plantaris Website

Verdel onze sponsor

  Onze hoofdsponsor

Onze evenementsponsor

Braassemloop Onderdeel van Zorg en Zekerheid

email de webmaster