OranjeZonnigeZuijeMeerMarathon

11
september 2010

opening kermisweek

MARATHON EN ESTAFETTE MARATHON

www.plantaris.nl

 

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

 

 

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen geparkeerd worden bij de Westmeerlaan of op de door medewerkers aangewezen lokaties. Fietsen op de aangegeven plaats bij de start. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.

-De kleedlocatie is een speciaal ingericht vrachtwagen van vd Meer Logistic die staat aan de start en finish lokatie aan het Zuideinde 119. Meld u eerst bij de organisatie. Bij de Treffers is na afloop mogelijkheid om te douchen. Dit is dus niet de kleedruimte (deze ruimte wordt niet bewaakt tijdens de marathon).

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Kleding kan worden afgegeven in de kleedwagen. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Ieder estafette team ontvangt een sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

-Het parcours is niet geheel autovrij en voert deels door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours voert langs de linkerzijde van de weg en is bij diverse punten met lint afgebakend. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 15 ronden, gelijke ronden van 2813 meter. De koploper in de marathon wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte.

-De laatste ronde zal door alle estafette lopers gezamenlijk gebeuren.
Bij het lopen van de laatste ronde krijgt iedere loper (dus ook alle estafette-lopers) een item mee waaraan het publiek kan zien dat de laatste ronde wordt afgelegd. Tip: bedank het publiek dat jullie 15 ronden heeft aangemoedigd. De estafette-ploegen krijgen het item al voor de aanvang van de wedstrijd overhandigd en dienen zelf te zorgen dat deze bij de laatste (gezamenlijke) ronde wordt (mee)gedragen.

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee.

-De subnummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn willekeurig en dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen lokatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Men finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finish-foto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken.

-De verzorgingspost is gelegen voor de finish. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de kleedlokatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden tijdens de rust. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit is bestemd voor de marathonners. Eigen drank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze uit te reiken of apart te zetten. Men dient deze zelf te merken.

-De wissellocatie is ook gelegen op enige afstand voor de finish. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers, die ter hoogte van de wisselplaats een eigen loopbaan hebben.

-ZEER BELANGRIJK: Zorg dat bij het passeren van de rondetellers aan de finish je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld.

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht door een medewerk(st)er van het Ronald McDonald huis te Leiden.

Heb je nog vragen: graag per email: j.c.p.vesseur@hccnet.nl.